Ritningar

Ritningar

Här hittar du planlösningar för myOffice.

Se PDF:er för varje våningsplan:

Ett: A-40.1-101

Två: A-40.1-102

Tre: A-40.1-103

Fyra: A-40.1-104

Fem: A-40.1-105

Bilderna är gjorda utifrån en tidig projektering av myOffice varpå vissa avvikelser från den slutgiltiga produkten kan förekomma.